Käyttöehdot Triaba Suomi

Näiden osallistumisehtojen lisäksi (alempana "osallistumisehdot") sinua koskevat sopimuksesi paneelin omistajan kanssa sekä kunkin kyselytutkimuksen erityisehdot. Huomioi, että jatkuva osallistumisesi kyselytutkimukseen merkitsee sitä, että hyväksyt sekä nämä osallistumisehdot että yksityisyydensuojan kuvauksessamme mainitut ehdot. Mikäli et hyväksy näitä osallistumisehtoja, tai mikäli sinulla ei ole laillista oikeutta hyväksyä joitakin näistä osallistumisehdoista, älä osallistu kyselytutkimukseen.

 

Johdanto

Paneelin omistaja on kutsunut sinut osallistumaan kyselytutkimukseen. Me hallinnoimme kyselytutkimuksen omistajan ja paneelin omistajan välistä suhdetta paneelin omistajan puolesta, ja olemme myös alustan toimittaja. Näiden osallistumisehtojen tarkoituksena on määritellä kyselytutkimukseen osallistumisesi ehdot. Nämä osallistumisehdot eivät kuitenkaan ole voimassa silloin, kun ne ovat ristiriidassa sopimuksesi paneelin omistajan kanssa tai asiakkaan kyselytutkimukseen osallistumista varten asettamien erityisehtojen kanssa.

Yllämainitun lisäksi paneelin omistaja on asettanut meidät hallinnoimaan kannustepalkkioita. Kannusteohjelman yksityiskohdat kerrotaan näissä osallistumisehdoissa.

Kyselytutkimusten osallistumisehdot

Osallistumalla kyselytutkimukseen ja käyttämällä kyselytutkimussivua sitoudut noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä muita osallistumiseesi liittyviä ehtoja, mukaan lukien mahdolliset sopimukset sinun ja paneelin omistajan välillä. Osallistumisesi kyselytutkimukseen ja kyselytutkimussivun käyttösi tulee olla asiaankuuluvan lainsäädännön mukaista.

Osallistumalla kyselytutkimukseen sitoudut aina antamaan todenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydellisesti tiedot itsestäsi niin pyydettäessä. Mikäli annat tietoja, jotka eivät ole todenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia tai täydellisiä, tai mikäli on syytä olettaa, että antamasi tiedot eivät ole todenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia tai täydellisiä, et ehkä voi osallistua kyselytutkimukseen, ja tämän johdosta et saa pisteitä tai muita osallistumiseesi liittyviä etuja. Lisäksi paneelin omistaja saattaa peruuttaa jäsentilisi ja kieltää Sinua osallistumasta mihinkään kyselytutkimukseen tai niiden osiin nyt ja tulevaisuudessa.

Kyselytutkimukseen käytettävä aika

Turvallisuuden ja verifioinnin vuoksi kyselytutkimuksille on saatettu määritellä aika, jonka kuluessa kyselytutkimus on suoritettava loppuun. Jos suoritat kyselytutkimuksen loppuun ajassa, joka ei sovi määriteltyyn aikaan, Sinun voidaan katsoa jättäneen kyselytutkimuksen kesken, ja näin ollen et saa mitään etuja osallistumisestasi. Lisäksi paneelin omistaja voi lakkauttaa jäsenyytesi.

Red Herring -kysymyksiä

Kyselytutkimus saattaa sisältää samoja tai samanlaisia kysymyksiä useita kertoja, tai kysymyksiä joihin sinun on valittava tietty vastaus (ns. Red Herring -kysymykset), joiden tarkoitus on varmistaa, että luet kaikki kysymykset huolellisesti ja vastaat niihin todenmukaisesti. Mikäli vastauksesi Red Herring -kysymyksiin antavat ymmärtää, että et ole lukenut kaikkia kysymyksiä huolellisesti tai että et vastaa niihin todenmukaisesti, osallistumisesi kyselytutkimukseen voidaan peruuttaa, etkä näin ollen saa mitään etua osallistumisestasi. Lisäksi jäsenyytesi voidaan lakkauttaa ja jäsentilisi sulkea.

Vapaamuotoiset vastaukset

Kyselytutkimus saattaa sisältää osia, joissa sinun täytyy itse kirjoittaa vastaukset (eikä valita eri annetuista vaihtoehdoista). Mikäli vapaamuotoisen vastauksesi katsotaan sisältävän asiatonta tai kysymyksen kannalta epäasianmukaista kieltä, osallistumisesi kyselytutkimukseen voidaan peruuttaa, etkä näin ollen saa mitään etua osallistumisestasi. Lisäksi jäsenyytesi voidaan lakkauttaa ja jäsentilisi sulkea.

Toimintasi

Osallistuessasi kyselytutkimukseen tai käyttäessäsi kyselytutkimussivua sitoudut: (i) olemaan häiritsemättä, puuttumatta turvallisuuteen tai muutoin olemaan väärinkäyttämättä palvelua tai kyselytutkimussivua tai muita palveluita, järjestelmäresursseja, käyttäjätilejä, palvelimia tai verkkoja, jotka on liitetty tai joihin on pääsy kyselytutkimuksen tai kyselytutkimussivun tai niihin liittyvien sivujen kautta; (ii) olemaan häiritsemättä tai puuttumatta muiden käyttäjien kyselytutkimukseen vastaamiseen tai kyselytutkimussivun tai niihin liittyvien sivujen käyttöön; (iii) olemaan lataamatta, julkaisematta, tai muutoin siirtämättä kyselytutkimuksen kautta tai siihen vastatessasi viruksia tai muita häiritseviä, haittaa tuottavia tai vahingollisia tiedostoja, tietokoneohjelmia tai koodeja; (iv) olemaan käyttämättä tai yrittämättä käyttää toisen käyttäjän käyttäjätiliä, palvelua tai järjestelmään ilman lupaa, tai olemaan luomatta tai käyttämättä väärää henkilöllisyyttä kyselytutkimuksessa tai kyselytutkimussivulla; (v) olemaan lähettämättä kyselytutkimuksen tai kyselytutkimussivun kautta roskapostia, ketjukirjeitä tai muuta ei-toivottua tai massapostia; ja (vi) olemaan yrittämättä pääsyä ilman lupaa kyselytutkimukseen, kyselytutkimussivulle, tai sellaisiin osiin kyselytutkimusta tai kyselytutkimussivua, joihin pääsy on rajoitettu.

Lisäksi sitoudut olemaan yksin vastuussa toiminnastasi ja viestinnästäsi, joka tapahtuu tai välitetään käyttäjätilisi kautta, ja että noudatat kaikkia lakeja, jotka liittyvät osallistumiseesi tai toimintaasi kyselytutkimuksien ja kyselytutkimussivun suhteen.

Osallistumisen keskeytys

Pääsysi kyselytutkimukseen tai kyselytutkimussivulle voidaan milloin tahansa keskeyttää tai pysäyttää, mikäli et noudata näitä osallistumisehtoja tai muita osallistumistasi koskevia määräyksiä, tai mikäli osallistut kyselytutkimukseen tai käytät kyselytutkimussivua lainvastaisella tai meitä, paneelin omistajaa, kyselytutkimuksen omistajaa tai mitä tahansa kolmatta osapuolta vahingoittavalla tavalla.

Immateriaalioikeudet

Ellei muuta ole mainittu, kaikki kyselytutkimuksessa ja/tai kyselytutkimussivulla käytetty materiaali sisältäen mutta ei rajoittuen konseptit, teksti, designit, grafiikka, piirrokset, valokuvat, videot, musiikki, äänet, kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet, sekä niiden valinta ja järjestely (yhteisesti "sisältö"), ovat immateriaalioikeuksien alaisia. Tämä sisältää tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit tai oikeuden hakea niiden rekisteröintiä missä tahansa maailmassa, jotka ovat meidät, yhteistyökumppaneidemme, kyselytutkimuksen omistajan tai muiden kolmansien osapuolten omistamia tai lisensoimia.

Sinulla ei ole oikeutta käyttää tai toistaa sisältöä, ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet pidätetään. Sinulla ei ole oikeutta käyttää, paljastaa, ladata, kopioida, jakaa tai toistaa sisältöä tai sisällön aihetta (mukaan lukien julkaisu millä tahansa nettisivulla, sosiaalisessa mediassa tai blogissa). Huomaa, että mikäli sisällön luvaton käyttö voidaan jäljittää sinuun, siitä voi olla oikeudellisia seuraamuksia.

Voit osallistua kyselytutkimukseen ja käyttää kyselytutkimussivua vain sellaisella tavalla, joka ei loukkaa meidän tai muiden immateriaalioikeuksia.

Pisteisiin perustuvat kannusteohjelmat

Saadaksesi pisteitä tulee Sinun saattaa kyselytutkimukseen osallistumisesi loppuun asti. Ostaminen ei ole pakollista.

Kyselytutkimuksen alussa kerrotaan, montako pistettä siihen osallistumisesta voi ansaita. Huomaa, että olet itse vastuussa pisteiden ansaitsemiseen tai niiden käyttöön mahdollisesti liittyvistä verotusseuraamuksista. Me emme ole millään tavalla vastuussa pisteisiin tai kannusteisiin mahdollisesti liittyvistä verotusseuraamuksista.

Osallistumisesi kyselytutkimukseen voidaan keskeyttää, muuttaa tai lopettaa, ja mitkä tahansa ansaitut pisteet tai kannusteet voidaan peruuttaa tai jäädyttää, mikäli väärinkäytät tai rikot mitä tahansa siihen liittyvää sääntöä, määräystä tai ehtoa. Sellaisissa tapauksissa ei meillä ole mitään velvoitteita sinua kohtaan.

Vastuuvapauslauseke

Suostut nimenomaisesti siihen, että osallistumisesi kyselytutkimukseen ja kyselytutkimussivun käyttösi tapahtuvat omalla riskilläsi. Laajimmassa asiaankuuluvan lain sallimassa mitassa me, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme tai muut kolmannet osapuolet tai meidän tai heidän asiaankuuluvat johtajat, työntekijät, edustajat, agentit, sisällöntoimittajat ja lisensoijat eivät anna mitään takuita, mukaan lukien kaupalliset tai tekniset, tai anna ymmärtää suorasti tai epäsuorasti, että kyselytutkimukseen osallistuminen ja kyselytutkimussivun käyttö olisivat vailla virheitä tai keskeytyksiä. Sama koskee tuloksia, jotka voidaan saada osallistumisestasi kyselytutkimukseen tai kyselytutkimussivun käytöstäsi, niissä tarjottuja palveluita, sekä minkä tahansa kyselytutkimuksessa tai kyselytutkimussivulla esiintyvän tiedon tai palvelun sisältöä, muutoin kuin näissä osallistumisehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

Vastuun rajaus

LAAJIMMASSA ASIAANKUULUVAN LAIN SALLIMASSA MITASSA ME, YHTEISTYÖKUMPPANIMME, KOLMANNET OSAPUOLET, TAI JOHTAJAT, OSAKKAAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ALIHANKKIJAT, SEURAAJAT TAI TOIMEKSIANNON SUORITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE MILLÄÄN TAVALLA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUKSIA, MISTÄÄN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ASIASTA TAI TEKEMISTÄSI ESITYKSISTÄ, TAI MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA, SATTUMANVARAISISTA, RIIPPUVAISISTA, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURAAVISTA VAHINGOISTA, ANSIOIDEN MENETYKSESTÄ, ODOTETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA MITEN TAHANSA SYNTYNEISTÄ EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO MEITÄ NEUVOTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TODENNÄKÖISYYDESTÄ VAI EI.

Näiden osallistumisehtojen vastuun rajaus ja vastuuvapauslauseke ovat voimassa riippumatta toiminnan muodosta, oli sitten kyseessä sopimus, takuu, teko, lähes teko, tiukka vastuu, huolimattomuus tai muu rikkomus. Nämä ovat myös voimassa silloin, kun on tapahtunut perustavanlaatuinen sopimusrikkomus, kun sopimuksen tarkoitus ei ole täyttynyt, tai oikeuskeinojen epäonnistuessa.

Korvaus

Suostut korvaamaan meille, yhteistyökumppaneillemme, mainostajillemme tai muille kolmansille osapuolille, mukaan lukien johtajat, osakkaat, työntekijät, edustajat, alihankkijat, seuraajat ja toimeksiannon suorittajat, kaikki vahingot, kustannukset, vastuut ja tappiot, sekä estämään sellaisten syntymisen (mukaan lukien mutta ei rajoittuen oikeuskuluihin), jotka johtuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista koskien tai liittyen osallistumiseesi kyselytutkimukseen, kyselytutkimussivun käyttöön, meille tai kolmansille osapuolille tekemiisi esityksiin, tai näiden osallistumisehtojen rikkomiseen, siinä laajuudessa missä nämä vahingot, kustannukset, vastuut tai tappiot ovat sinun aiheuttamiasi.

Oikeus muuttaa ja hallinnoida nettisivua

Kyselytutkimussivun sisältöä voidaan muuttaa, rajoittaa tai poistaa ilman ennakkovaroitusta sinulle.

Erotettavuus ja edelleen luovutus

Mikäli jokin näiden osallistumisehtojen kohta katsotaan oikeusistuimessa pätemättömäksi, purettavissa olevaksi tai muutoin noudattamiskelvottomaksi mistä tahansa syystä, sellainen kohta katsotaan erotettavaksi muista osallistumisehtoista, ja jäljellejäävät osallistumisehdot tulkitaan ilman viittausta pätemättömään kohtaan.

Sinä et saa luovuttaa näitä osallistumisehtoja edelleen ilman meidän kirjallista etukäteissuostumustamme, jonka myöntäminen tai myöntämättä jättäminen on vain meidän täysin päätettävissämme. Suostut siihen, että me saatamme luovuttaa nämä osallistumisehdot eteenpäin ilman, että kerromme siitä sinulle.